• Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia

Go2Slovakia   

Slovensko - Hrady a zámky Zobraziť všetky

Bojnický zámok

Bojnický zámok patrí k najnavštevovanejším kultúrnym pamiatkam v strednej Európe a najvýznamnejším pamiatkam na Slovensku. Typickú siluetu romantickej predstavy stredovekého hradu zvýrazňujú strmé strechy paláca, kaplnky a veží. Okrem expozície môžte počas prehliadky navštíviť aj travertínovú jaskyňu pod zámkom, hrobku rodiny Pálffy a zámocký park so vzácnymi cudzokrajnými drevinami.
Bojnický zámok
Bojnický zámok
Slovensko, Trenčiansky kraj
Mesto: Bojnice
Rezervácie
mail@go2slovakia.eu
Skype: go2slovakia.eu

Bojnický zámok

Bojnický zámok patrí k najstarším a najvýznamnejším pamiatkam na Slovensku. Stojí na travertínovej kope nad mestom. Prvá písomná zmienka o existencii hradu je z roku 1113 v listine zoborského opátstva. Pôvodne bol hradom dreveným a vyvinul sa zo staršieho hradiska. Postupne v priebehu 13. storočia bol budovaný z kameňa ako majetok rodu Poznanovcov.

Interiér zámku ukrýva množstvo umelecko-historických exponátov, ktoré zhromaždil najmä posledný majiteľ zámku gróf Ján František Pálfi. Zlatú sálu využívajú na slávnostné prijatie významného hosťa, na recepciu, či dobovú hostinu komornejšieho charakteru. Obrovský priestor Huňadyho sály je vhodný na zámocké bály, dobové a svadobné hostiny s tancom a bujarou zábavou. Priľahlé salóniky slúžia na prednášky a rokovania v dôvernejšom kruhu.

Z množstva podujatí organizovaných v zámku je najznámejší Medzinárodný festival duchov a strašidiel, ktorý sa pravidelne organizuje koncom apríla a začiatkom mája. V tomto období je Bojnický zámok centrom stretnutia strašidiel, bosoriek a upírov z celého sveta.

Bojnicky zamok  


Atrakcie

Nočné prehliadky

Romantická prehliadka nočným zámkom, občas iba pri svetle sviečky či fakle. V lete, júl a august, ponúkajú nočné prehliadky pre verejnosť každý piatok a sobotu o 21.00 h. bez potreby predchádzajúcej objednávky. V iné termíny počas roka je možné nočnú prehliadku objednať - min. 15 osôb.

Festival duchov a strašidiel

Medzinárodný festival duchov a strašidiel nadväzuje na Nočnú prehliadku s duchmi je venovaný domácim i zahraničným návštevníkom v rámci cestovného ruchu na hornej Nitre. Inscenované podujatie sa každoročne sústreďuje na tie udalosti a príbehy z dejín Bojnického zámku, ktoré v sebe skrývajú historické prekvapenia a strašidelné motívy zo známych legiend a povestí, v rámci voľnejšie adaptovaného literárneho scenára.

Bojnicky zamok


Bojnická hradná jaskyňa

Prírodná travertínová jaskyňa s priemerom 22 m a výškou 6 m sa nachádza 26 metrov pod úrovňou 4. nádvoria. Jaskyňa vznikla účinkom atmosférických zrážok vody, ktorá sem vtekala kráterom a vonkajšími puklinami do stredu travertínovej kopy. Voda travertín rozrušovala a odplavovala. Vytvorila tak terajší kruhový priestor jaskyne s výzdobou na stenách. V jaskyni sa nachádzajú dve jazierka, ktoré sú pravdepodobne spojené s inými v ďalších podzemných priestoroch, na ktoré je táto travertínová kopa bohatá.

Bojnicky zamok

História

Koncom 13. storočia sa Bojníc zmocnil uhorský veľmož Matúš Čák Trenčiansky a hrad mu patril do roku 1321. Po Matúšovi Čákovi sa v Bojniciach v 14. a 15. storočí vystriedali ako majitelia ďalšie šľachtické rody - Gilethovci, Leustachovci, Noffryovci.

V roku 1489 kráľ Matej Korvín daroval bojnický hrad spolu s panstvom svojmu nemanželskému synovi Jánovi Korvínovi. Po smrti kráľa Mateja sa hradu zmocnili Zápoľského vojská a obývali ho až do roku 1526.V roku 1527 daroval kráľ Ferdinand I. hrad Alexejovi Thurzovi. Thurzovci hrad upravili a prestavali na pohodlné renesančné sídlo. Pôvodný gotický hrad dostal takto charakter renesančného zámku s rovnako vysokými obytnými budovami zoskupenými okolo vnútorného nádvoria.

Po vymretí rodu Thurzovcov (v roku 1636) hrad opäť pripadol korune. O rok neskôr v roku 1637 dal cisár Ferdinand III. bojnické panstvo Pavlovi Pálfimu do zálohy za dvestotisíc zlatých. V roku 1643 dostali Pálfiovci Bojnický hrad do dedičnej držby. V Bojniciach znovu zavládol stavebný ruch a hrad dostal barokovú podobu. Stavebná aktivita na hrade utíchla koncom 17. storočia. Jeho podoba sa v priebehu 18. a 19. storočia podstatne nezmenila.

Po dlhšom období stagnácie a úpadku získal bojnické panstvo s hradom v roku 1852 jeho posledný šľachtický majiteľ - gróf Ján František Pálfi. Gróf Pálfi sa rozhodol prestavať hrad na romantický zámok. Ako vzor použil francúzske gotické hrady z údolia rieky Loiry, pápežský palác v Avignone, gotické tirolské hrady i ranú renesančnú taliansku architektúru. Táto posledná neogotická prestavba trvala 22 rokov (1889 - 1910).

Bojnicky zamok

Múzeum

Myšlienkou zriadiť v Bojnickom zámku múzeum sa zaoberal už jeho posledný majiteľ, gróf Ján František Pálfi. Vo svojom testamente z roku 1907 vyslovil želanie, aby boli jeho sídla, medzi nimi aj zámok v Bojniciach, sprístupnené pre verejnosť. Umelecké diela mali zostať na pôvodných miestach a prehliadka mala byť umožnená všetkým záujemcom. Zámok je sídlom múzea od roku 1950.

Múzeum je zamerané na zhromažďovanie, ochranu a prezentáciu neoslohov na území Slovenska, výtvarných diel starého umenia a umeleckých remesiel. V súčasnosti spravuje 5834 ks zbierkových predmetov. Medzi najcennejšie patrí tzv. Bojnický oltár od Narda di Cione či veľký gobelín „Jozef a jeho bratia”, ktorý bol utkaný v Bruseli začiatkom 17. storočia.

Bojnicky zamok

Okolie

Charakterový park

Park okolo Bojnického zámku je sadený ako prírodno-krajinársky park. Pôvodne malo ísť o romantický park z rôznymi atrakciami, kvázi zrúcaninami a pod. Ako každý takýto park nekončil múrom, ale sa voľne „rozplýval“ formou alejí do priľahlej krajiny a medzi priľahlé domy. Prvé dochované záznamy o záhradníkoch na bojnickom zámku, resp. v parku okolo neho sú z r. 1910. V súčasnom období sa v charakterovom parku nachádza viacero vzácnych a zaujímavých stromov.

Bojnicky zamok


Lipa kráľa Mateja

Krásny strom mali v úcte nielen obyvatelia Bojníc a zámku, ale dokonca aj nepriatelia. Neúprosný čas plynul nad lipou a búrky a vetry poškodili jej najväčšie časti. Začiatkom päťdesiatych rokov pracovníci Múzea v Bojniciach konštatovali, že strom rýchlo chátra. Prvé záznamy o ošetrení lipy pracovníkmi múzea sú z roku 1952. Roku 1969 bola lipa štátnou ochranou prírody vyhlásená za chránený prírodný výtvor.

Ginko biloba (Ginko dvojlaločné)

Ginko dvojlaločné je opadavým stromovitým dvojdomým nahosemenným listnatým stromom pochádzajúcich pravdepodobne z juhovýchodnej Číny. V druhohorách bol rozšírený po celej severnej pologuli. Dnes existuje len jeden zástupca rodu Ginkgo.
Do Európy bol zavedený r.1727. Je to liečivá rastlina, ktorá rozširuje lumen vlásočníc a tým spôsobuje lepšie prekrvenie mozgu, končatín a pod. Strom dorastá do výšky 30 – 40 m. Ginkgo má silnú regeneračnú schopnosť a dokáže obnoviť rast aj z veľmi hrubých konárov. Je to jediný strom, ktorý vydržal atómové bombardovanie v Nagasaki.

Bojnicky zamok

Informácie
 

Cenník

Dospelí: 6,50 €    
Deti [6-15]: 3,00 € Deti [3-6]: 0,80 €

 

  • Trvanie prehliadky – 75 minút.
  • Otvorené denne okrem pondelka. V mesiacoch jún, júl, august a september otvorené aj v pondelok.
  • Minimálny počet návštevníkov je 5 osôb. V prípade cudzojazyčnej skupiny je minimálny počet 10 osôb.
  • Prehliadku v cudzom jazyku je potrebné ohlásiť minimálne 48 hodín pred plánovaným termínom.
  • Na nočnú prehliadku je potrebné sa dostaviť v stanovenom čase. V prípade, že skupina mešká viac ako 15 minút, prehliadka nebude umožnená.

 

Zdroj: www.bojnicecastle.sk

Bojnický zámok

Bojnice - Prievidza
LAT: 48.7805460 = 48° 46' 49.9656"
LON: 18.5774190 = 18° 34' 38.7084"

Kontakt

Skype: Go2Slovakia.eu
E-mail mail@go2slovakia.eu
 *
 *

Ubytovanie v okolí

Zaujímavosti v okolí

Menu