• Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia

Go2Slovakia   

Slovensko - Hrady a zámky Zobraziť všetky

Hrad Červený Kameň

Najkrajším hradom v Malých Karpatoch je jeden z najzachovalejších slovenských hradov - Červený Kameň. Mohutná stavba s pôdorysom nepravidelného štvoruholníka patrí vďaka svojmu jedinečnému obrannému systému a rozľahlým pivniciam k unikátnym objektom stredoeurópskeho staviteľstva. Múzeum spravuje viac ako 13 000 zbierkových predmetov.
Hrad Červený Kameň
Hrad Červený Kameň
Slovensko, Bratislavský kraj
Mesto: Častá
Rezervácie
mail@go2slovakia.eu
Skype: go2slovakia.eu

Hrad Červený Kameň

Hrad Červený Kameň privíta každoročne priemerne 150 000 návštevníkov, turisti môžu s lektorom obdivovať pôvodné interiéry hradného paláca na Múzejnom okruhu. Príbehy z dejín hradu v letnej sezóne predstavujú lektori v dobovom oblečení na obľúbených špeciálnych nočných prehliadkach Kamenné mystérium i počas denných prehliadok nazvaných Návšteva u grófskych detičiek a Tajomné tiene. Počas nich návštevníci stretnú postavy tých, ktorí na hrade kedysi žili, pracovali, milovali a umierali...

Muzeálny okruh

Sprievodca návštevníkov prevedie 24 miestnosťami hradného paláca zariadenými dobovým nábytkom, predstaví im jedinečnú Salu terrenu, lekáreň, knižnicu, kaplnku a kabinet zbraní. V hradnom podzemí ich oboznámi s obranným systémom hradu a s funkciou rozľahlých pivníc.

Okruh renesančná pevnosť

Od mája do septembra je možné spoznávať hrad i na druhom okruhu nazvanom Renesančná pevnosť, na ktorom lektor predstavuje najmä unikátne zachovanú časť obranného systému hradu. Počas prechádzky po hradnej priekope a hradnom podzemí sa návštevníci dozvedia kto zbúral Červený Kameň a čo sa dialo po jeho zničení. Uvidia i rozľahlé pivnice a časti z každej zo štyroch bášt bývalej pevnosti, kde im sprievodca porozpráva, ako sa z nich bránil hrad a mnoho iných zaujímavostí....

Hrad Červený kameň


Zaujímavosti

Najväčšie pivnice strednej Európy

Pivnice rozprestierajúce sa pod celým juhozápadným krídlom hradu sú najväčšie pivničné priestory v strednej Európe. Boli vybudované v druhej etape výstavby renesančnej pevnosti a mali slúžiť ako sklad tovarov, s ktorými vtedajší majitelia hradu, bohatá obchodnícka a bankárska rodina Fuggerovcov obchodovala.

Sala terrena

Reprezentačný priestor na prízemí juhozápadného krídla hradu vznikol spoločne s výstavbou kaplnky a iných skorobarokových úprav v hradnom paláci v rokoch 1651 – 1664, ktoré inicioval vtedajší majiteľ Červeného Kameňa, gróf Mikuláš IV. Pálfi, podľa talianskeho vzoru.

Lekáreň zlatý orol

Lekáreň na Červenom Kameni založil v roku 1676 majiteľ hradu Mikuláš IV. Pálfi. O storočie neskôr získala súčasný mobiliár. Lekáreň slúžila predovšetkým grófskej rodine a jej hosťom, v čase morových epidémií však aj poddaným. Na prípravu liekov sa využívali liečivé bylinky, ale i rôzne exotické prísady ako ďatle a kiwi. Bežne sa primiešavala aj myrta, ópium alebo časti múmie. Okrem liekov lekárnik vyrábal i kozmetické prípravky, sladkosti alebo likéry. Lekáreň svojmu účelu slúžila až do 19. storočia.

Hrad Červený kameň

História

Počiatky hradu Červený Kameň siahajú do prvej polovice 13. storočia. Jeho dejiny sa začali písať, keď česká kráľovná-vdova Konštancia Uhorská nechala pred rokom 1240 na svojich majetkoch postaviť hrad, ktorý sa stal známym pod menom Červený Kameň (nem. Rothenstein, maď. Vöröskő) alebo tiež Bobrí hrad (nem. Bibersburg). Do dejín hradu zasiahli najvýznamnejšie dva šľachtické rody, ktoré sa postupne stali jeho vlastníkmi: nemeckí Fuggerovci a uhorskí Pálfiovci. Fuggerovci získali hrad do držby od svojich obchodných partnerov Turzovcov.

Červenokamenské panstvo s gotickým hradom sa tak v roku 1535 dostáva do vlastníctva jednej z najbohatších obchodníckych rodín vtedajšej Európy. Na jej čele stál Anton Fugger, vzdelaný, veľmi bohatý a schopný obchodník z juhonemeckého Augsburgu, ktorý sa s istotou pohyboval v prostredí renesančnej Európy. Rozhodol sa využiť strategickú polohu Červeného Kameňa neďaleko Viedne a Bratislavy a premeniť starý gotický hrad na bezpečný sklad tovarov, s ktorými jeho rodina obchodovala po celej Európe. Investoval množstvo vlastného času a finančných prostriedkov na prestavbu stredovekého hradu na renesančnú pevnosť.

Hrad Červený kameň

Turecké nebezpečenstvo visiace nad Uhorským kráľovstvom a celou strednou Európou spôsobilo, že obchodné zámery Fuggerovcov v tejto časti Európy postupne slabli, až sa rodina rozhodla Červený Kameň predať. Medzi viacerými záujemcami o kúpu hradu a panstva zvíťazil mladý barón Mikuláš II. Pálfi, (ktorý si získal srdce mladej Márie Magdalény Fuggerovej, dcéry Mareka Fuggera, vnučky spomínaného Antona Fuggera) a do roku 1588 sa stal vlastníkom celého panstva. Posledný člen pálfiovského rodu opustil hrad v roku 1945 a o štyri roky neskôr bol hrad vyhlásený za štátny kultúrny majetok.

Múzeum

Múzeum je špecializované na prezentáciu vývoja bytovej kultúry šľachty a meštianstva na Slovensku a spravuje viac ako 13 tisíc zbierkových predmetov. Sídlom múzea je národná kultúrna pamiatka hrad Červený Kameň, situovaný nad obcou Píla v Malých Karpatoch. Dejiny múzea na hrade Červený Kameň začínajú krátko po odchode posledného vlastníka do zahraničia. Karol Pálfi hrad opustil v marci 1945 - pred príchodom postupujúcej Červenej armády odišiel do Rakúska spolu so svojou matkou, ktorá s ním hrad obývala.

V roku 1946 sa v priestoroch hradu Červený Kameň začali zhromažďovať torzá skonfiškovaných interiérových zariadení z iných bývalých šľachtických sídiel západoslovenského kraja a postupne sa začalo i s nutnými opravami hradného objektu.
Od roku 1979 dodnes (s krátkou prestávkou) je Múzeum Červený Kameň súčasťou Slovenského národného múzea ako jedna z jeho špecializovaných zložiek, pričom zameranie múzea sa nezmenilo. Aj jeho stála expozícia, ktorej posledná časť bola otvorená v r. 1997, je zameraná na kultúru bývania šľachty.

Hrad Červený kameň

Okolie

Obranný systém

Dnešný hrad Červený Kameň bol pôvodne postavený ako renesančná pevnosť s rozsiahlymi skladovacími priestormi slúžiacimi na uskladnenie tovarov, s ktorými obchodovali vtedajší majitelia hradu – obchodnícka rodina Fuggerovcov v polovici 16. storočia. Obranný systém pevnosti pozostával zo štyroch nárožných bášt a múrmi medzi nimi. Každá z bášt má viacero podlaží, ktoré boli určené pre vojakov s palnými zbraňami, preto o nich môžeme hovoriť i ako o batériových baštách. V podzemnej časti bášt sa nachádzajú kazematy, chodby v múre so strieľňami, ktoré vojaci využívali pri obrane päty bašty. Obranný systém hradu bol doplnený opevnením predhradí a ako taký zostal dispozične nezmenený aj pri prestavbách, ktoré nasledovali v ďalších storočiach.

Predhradia

Okolie hradu tvoria predhradia, anglický park a rozľahlé lúky. Opevnené predhradia (vnútorné a vonkajšie) chránili prístup k samotnému hradu. Kedysi sa do nich dalo dostať padacími mostami, tak ako na hradné nádvorie. To je však už minulosť, tak ako i ľadovňa, pivovar, krčma, koniarne, dielne, sušiareň ovocia, atď. Zachovali sa nám však záhrady - aj s nádhernou sekvojou a ginkom dvojlaločným. Dnes je okolo nich sokoliarsky dvor Astur.

Hrad Červený kameň

Informácie


​Cenník

Muzeálny okruh so sprievodcom

Dospelí:  6,00 € Deti [3 - 6]: 1,00 € Deti [6 - 18]: 3,00 €


Okruh Renesančná pevnosť so sprievodcom

Dospelí:  5,00 € Deti [3 - 6]: 2,50 € Deti [6 - 18]: 2,50 €


Zdroj: www.hradcervenykamen.sk 

Hrad Červený Kameň

Častá - Pezinok
LAT: 48.3950750 = 48° 23' 42.27"
LON: 17.3323670 = 17° 19' 56.5212"

Kontakt

Skype: Go2Slovakia.eu
E-mail mail@go2slovakia.eu
 *
 *

Zaujímavosti v okolí

Menu