• Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia

Go2Slovakia   

Slovensko - Hrady a zámky Zobraziť všetky

Hrad Stará Ľubovňa

Nad Starou Ľubovňou v severovýchodnej časti Slovenska Spiša sa na vápencovom bralnatom vrchu vysokom 711 m vypína Hrad Ľubovňa. V minulosti sa preslávil stretnutiami korunovaných hláv, ukrývaním poľských korunovačných klenotov a väznením Mórica Beňovského - šľachtica, cestovateľa a kráľa Madagaskaru. Po obrovskom požiari v roku 1553 získal Hrad Ľubovňa rozsiahlou prestavbou modernejšiu podobu renesančnej pevnosti.
Hrad Stará Ľubovňa
Hrad Stará Ľubovňa
Slovensko, Prešovský kraj
Mesto: Stará Ľubovňa
Rezervácie
mail@go2slovakia.eu
Skype: go2slovakia.eu

Hrad Stará Ľubovňa​

Príjmite pozvanie na zoznámenie sa so zaujímavou architektúrou a bohatou históriou starobylého hradu Ľubovňa. Výber z expozícií Hradu Ľubovňa:

Vysoký barokový bastión so vstupnou bránou - postavený v polovici 17. storočia. Zabezpečoval prístup do hradu. V prejazde barokovej brány sa nachádzajú pôvodné železom obité vráta, pred ktorými bol umiestnený padací most.

Renesančná veža s bránou (lapidárium) - do postavenia novej brány tvorila vstup do dolného hradu. V súčasnosti sa do nej vchádza iba bránkou pre peších, pretože väčší vstup zamurovali a zmenili na strieľňu. V prejazde sa nachádzali aj druhé vráta, za ktorými bola ešte padacia mreža. Uprostred miestnosti je umiestnený základný prehľad stavebného vývoja hradu, ktorý predstavuje jeho tri etapy - gotickú, renesančnú a barokovú. Vystavené renesančné a barokové tabule zo 16. a 17. storočia prezentujú zásluhy jednotlivých starostov o opravu, resp. výstavbu hradu.

Západný renesančný bastión - postavený v polovici 16. storočia podľa projektov znamenitého staviteľa Antona Vlacha – Italica. Zabezpečoval obranu hradu z juhu a západu. V jeho hornej časti sa nachádzalo 8 delových strieľní. Po obvode vyúsťujú prieduchy, resp. šachty, ktoré zabezpečovali odvetrávanie kazematov.

Hrad Stará Ľubovňa


Kazematy (podzemné chodby) - v chodbách renesančného bastiónu sa nachádzalo 8 delových strieľní. Západný bastión tvoril so svojimi 16 strieľňami pilier obrany hradu.

Gotická veža bergfried (nebojsa) - postavená na začiatku 14. storočia. Neskôr k nej pristavali tri oporné piliere. Prízemie slúžilo ako sklad streliva. Nad ním bol ďalší sklad, kam sa vstupovalo z prvého poschodia gotického paláca. Na druhom poschodí bolo väzenie, ktoré v roku 1768 spoznal aj známy dobrodruh Móric Beňovský. Na treťom poschodí bola strážnica, na štvrtom sklad pušného prachu, na piatom miestnosť s dvoma delami a na šiestom trubačova izba (v súčasnosti výhľadňa).

Barokový palác -  expozícia historického nábytku - Prezentovaný nábytok pochádza prevažne z čias pôsobenia posledných majiteľov hradu - Raiszovcov a Zamoyských.

Renesančný palác - postavený po roku 1553 podľa projektov vynikajúceho architekta Jána Frankensteina. V dolnej časti bol v skale vysekaný pivovar, nad ním sa nachádzala pekáreň, nad pekárňou kuchyňa a sklady. V najvrchnejšej časti reprezentačná sieň a obytné miestnosti.

Hrad Stará Ľubovňa
 

Zaujímavosti

Poľské korunovačné klenoty

Jednou z najvýznamnejších udalostí v 700-ročnej histórii hradu Ľubovňa bolo ukrytie poľských korunovačných klenotov na hrade v rokoch 1655 – 1661. Hrad Ľubovňa bol v tomto období súčasťou poľského kráľovstva ako tzv. spišský záloh (1412 – 1772). Korunovačné klenoty a celý kráľovský poklad boli na hrad prevezené po napadnutí poľského kráľovstva Švédmi v roku 1655. Celý kráľovský poklad bol ukrytý v útrobách hradu Ľubovňa do roku 1661, kedy bol prevezený späť na kráľovský hrad Wawel v Krakove. Ľubovnianske múzeum - hrad predstavuje repliky poľských korunovačných klenotov: Korunovačná koruna, korunovačné jablko, korunovačné žezlo. Korunovačný plášť posledného poľského kráľa Stanislava Augusta Poniatovského.

História

Prehľad najdôležitejších udalostí v dejinách hradu:
- začiatok 14.st. - postavenie hradu
- 1311 - prvá písomná zmienka o hrade
- 1323 -1343 - hrad v majetku Drugethovcov
- 1364 - uhorský panovník Ľudovít Veľký udelil mestské výsady Starej Ľubovni
- 1392 - uhorská kráľovná Mária navštívila hrad
- 1396 - uhorský kráľ Žigmund Luxemburský navštívil hrad
- 1412 - hrad sa stal miestom stretnutia panovníkov Uhorska (Žigmund Luxemburský) a Poľska (Vladislav II.), ktorí tu podpísali zmluvu o mieri a priateľstve

Hrad Stará Ľubovňa


- 1412 - Žigmund Luxemburský za pôžičku 37 000 kôp českých grošov dal do zálohu poľskému kráľovi Vladislavovi II. hrad Ľubovňu, mestá Starú Ľubovňu, Podolínec, Hniezdne a ďalších 13 spišských miest
- 1412 - hrad sa stáva sídlom správcov (starostov) zálohovaného územia
- 1494 - poľský kráľ Ján Albert navštívil hrad v čase, keď starostovstvo bolo v rukách poľského šľachtického rodu Kmitovcov
- 1553 - obnovu hradu po požiari nariadil za starostovania Jána Bonera poľský panovník Žigmund II. August
- 1591 - 1745 - správa zálohovaného územia sa dostáva do rúk poľského šľachtického rodu Lubomirských
- 1656 - hrad navštívil poľský kráľ Ján Kazimír v čase, keď tu boli uschované poľské korunovačné klenoty (1656-1661)
- 1658 - poľský snem zaradil hrad medzi šesť pevností, udržiavaných na náklady štátu
- 1683 - hrad navštívil poľský panovník Ján Sobieski
- 1768 - na hrade bol väznený Móric Beňovský
- 1772 - za panovania uhorskej kráľovnej Márie Terézie sa pri prvom delení Poľska ukončilo 360 rokov trvajúce obdobie poľskej správy nad zálohovaným územím
- 1819 - hrad odkúpil od štátu J. F. Raisz
- 1883 - 1944 hrad v majetku poľských šľachticov Zamoyských (erby Jána Zamoyského a Izabely de Bourbon)
- 1945 - hrad prevzal štát

Hrad Stará Ľubovňa

Múzeum

Expozícia v prírode - skanzen

Samostatnú muzeálnu expozíciu predstavuje skanzen v podhradí - súbor ľudových stavieb pripomínajúcich malebnú podhradskú osadu. Národopisná expozícia v prírode predstavuje kultúrne hodnoty etnicky zmiešaného regiónu severovýchodného Spiša a severozápadného Šariša, kde po stáročia vedľa seba žili Slováci, Nemci, Rusíni, Gorali a Židia. Svojím charakterom tak predstavuje jedinečnú rôznorodosť života v tejto oblasti.

Hrad Stará Ľubovňa

Okolie

V blízkosti pod hradom Ľubovňa sa nachádza stredoveký vojenský tábor. Ďalšie zaujímavosti - lesopark pod hradom Ľubovňa, Jarabinský prielom, obec Litmanová, sochárske sympózium a kúpele vo Vyšný Ružbachoch.

Hrad Stará Ľubovňa


​Dom Ľubovnianskeho mešťana

Dom Ľubovnianskeho mešťana približuje život strednej, meštianskej vrstvy v Starej Ľubovni. Dom je zariadený dobovým nábytkom prevažne z 19. storočia v štýle Altdeutsch, pričom celú expozíciu obohacujú starožitné doplnky, z ktorých mnohé sú darmi od potomkov starých ľubovnianskych rodín, čím dom naberá skutočne staroľubovnianskú atmosféru.

Kostol sv. Mikuláša

Kostol sv. Mikuláša, ktorý stojí na námestí v Starej Ľubovnii, pričom je najdominantnejšou stavbou historického jadra. Kostol prešiel niekoľkými prestavbami, pričom za najstarší prvok sa považuje víťazný oblúk z konca 13. storočia. Popri spišských, typicky gotických interiéroch sa návštevníkom ponúka pohľad na interiér barokizovaný, v zastúpení siedmych oltárov a rokokovej kazateľnice. Súčasťou kostolného zariadenia je aj niekoľko neskorogotických pamiatok (krstiteľnica, pastofórium, či plastika Madony z roku 1360).

Hrad Stará Ľubovňa

Informácie


​Cenník

Hrad Hrad a skanzen
Dospelí:  5,00 € Dospelí:  6,00 €
Študenti / Deti [6-18]: 2,50 € Študenti / Deti [6-18]: 3,00 €

 

  • Prezentácia sokoliarskeho umenia a dejín sokoliarstva v Európe. Obohatenie prehliadky hradu Ľubovňa počas celej turistickej sezóny jún - august. Predstavenia sokoliarov sv. Bavona 1.6 - 31. 8 denne o 11:00, 13:00, 15:00 a 16:30 hod.
  • Mimo hlavnej sezóny v období od 01.10 do 30.04 je v pondelok zatvorené.


Zdroj: www.muzeumsl.sk 

Hrad Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa
LAT: 49.3138560 = 49° 18' 49.8816"
LON: 20.6984960 = 20° 41' 54.5856"

Kontakt

Skype: Go2Slovakia.eu
E-mail mail@go2slovakia.eu
 *
 *

Zaujímavosti v okolí

Menu