• Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia

Go2Slovakia   

Slovensko - Hrady a zámky Zobraziť všetky

Hrad Strečno

Už takmer 700 rokov sa na ľavom brehu rieky Váh neďaleko Žiliny na vápencovom brale ako demonštrácia moci a ochrany vypína stredoveký Hrad Strečno, v minulosti najbezpečnejšia pevnosť Považia. Program, ktorý pre svojich návštevníkov na hrade Strečno pripravilo Považské múzeum v Žiline poteší návštevníkov každého veku. Srdečne vás pozývame na prehliadku hradu a jeho podujatí.
Hrad Strečno
Hrad Strečno
Slovensko, Žilinský kraj
Mesto: Strečno
Rezervácie
mail@go2slovakia.eu
Skype: go2slovakia.eu

Hrad Strečno

Divoké vody Váhu a krása malo fatranských hrebeňov spolu s hradom Strečno ovplyvnili po stáročia históriu obce ležiacej na rozhraní Horného Považia a Turca. Bola to rybárska obec, ktorá zásobovala hrad a jeho posádku rybami a inými potravinami. Ľudia tu žili z toho, čo vypestovali na poliach, v okolitých horách ťažili drevo, ktoré potom po Váhu zvážili do južných krajov.

Hrad Strečno je prvýkrát spomínaný v roku 1384 v spojení Comitatus castri Strechyn, teda panstvo hradu Strečno. Na základe nepriamych písomných správ môžeme usudzovať, že stál už v prvej polovici 14. storočia. Slúžil na ochranu výberu mýta pri brode cez rieku Váh.

Hrad Strečno

Najstarší hrad mal rozlohu iba 18 x 22 m. Tvorila ho neveľká obytná budova, cisterna a dominantná veža so strážnou a obrannou funkciou - tzv. bergfrit. Hrad bol počas stáročí rozširovaný a viackrát prestavaný do svojej najväčšej rozlohy v 17. storočí. Mohutné viacnásobné opevnenie na západnej a južnej strane – silné múry, veže, bastióny, 4 brány – urobili z neho najlepšie opevnený hrad na hornom Považí.

So začiatkom sezóny 2008 sa na hrade pre návštevníkov otvorila nová stála archeologická expozícia Odhalená minulosť. Venovaná je dejinám Žiliny a jej širšieho okolia od doby kamennej až po novovek. Zároveň sa každoročne na hrade koná celý rad výstav pod názvom Umenie na hrade, ktoré sú venované rôznym druhom umenia. V letných mesiacoch sú súčasťou programu predstavenia s vystúpeniami rytierov, sokoliarov i s ukážkami starých remesiel.

hrad Strečno


Obľúbené sú aj nočné prehliadky na hrade, podujatia k Medzinárodnému dňu detí, hradná škola pre deti s výukou historických remeselníckych zručností, stretnutia kováčov pod názvom „Kutie“, beh do hradných schodov. Vyvrcholením bývajú augustové Hradné hry Žofie Bosniakovej.

Hrad Strečno
 

Zaujímavosti

Kópia múmie Žofie Bosniakovej

Najznámejšou historickou osobnosťou, ktorá na hrade žila, je bezpochyby Žofia Bosniaková, manželka Františka Vešeléniho. Pre svoje dobré skutky a pomoc chorým a chudobným bola nazývaná aj Svätica zo Strečna. Zomrela ako 35-ročná v roku 1644. Keď po 45-tich rokoch našli cisárski vojaci jej telo v krypte na hrade, bolo takmer neporušené. To je jeden z hlavných dôvodov prebiehajúceho procesu jej blahorečenia. Jej telo bolo do roku 2009 uložené v kostole v blízkej obci Teplička nad Váhom. V krypte hradu Strečno je od roku 2007 umiestnená hlinená kópia Žofiinej múmie. Táto tvorí súčasť stálej expozície inštalovanej v kaplnke.

Hrad Strečno

História

Vďaka archeologickým nálezom môžeme s istotou povedať, že hradné bralo bolo osídlené už v praveku - v dobe železnej a aj neskôr, v dobe slovanskej, kedy tu stála pravdepodobne najstaršia drevená pevnosť. Stredoveký kamenný hrad vznikol v prvej polovici 14. storočia.

Ako kráľovský hrad a neskôr ako majetok šľachty existoval až do konca 17. storočia, kedy ho kráľ Leopold I. rozkázal zbúrať. Za necelé štyri storočia sa tu vystriedalo viacero majiteľov, z ktorých treba spomenúť aspoň Pongrácovcov, Pavla Kinižiho, Kostkovcov, Deršfiovcov a Vešeléniovcov. Hrad vznikol pôvodne ako strážny objekt pri brode cez Váh, kde sa už od začiatku 14. storočia vyberalo mýto a postupne narástol do rozmerov 165 x 61 m.

Mohutné viacnásobné opevnenie na západnej a južnej strane - silné múry, veže, bastióny, 4 brány - urobili z neho najlepšie opevnený hrad na hornom Považí. V roku 1970 bol hrad vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a po dlhotrvajúcich rekonštrukčných prácach je verejnosti sprístupnený od roku 1992.

Hrad Strečno

Múzeum

Považské múzeum v Žiline bolo založené v roku 1942. Postupne sa rozširovalo a od roku 1954 sa stalo Krajským múzeom pre Žilinský kraj. V súčasnosti sa venuje kultúrnemu dedičstvu na území Žilinského samosprávneho kraja a spravuje objekty v Žiline (Budatínsky hrad), Strečne (hrad Strečno), Bytči (Sobášny palác v Bytči), Terchovej (Expozícia Jánošík a Terchová) a Čičmanoch (Objekty ľudovej architektúry).

Zaoberá sa dejinami drotárstva ako jediné múzeum svojho druhu na svete, dejinami dopravy na území Slovenska, geológiou, botanikou, zoológiou, archeológiou, etnológiou, históriou a ďalšími pomocnými vedami historickými. V súčasnosti múzeum spravuje takmer 140 000 kusov zbierkových predmetov a realizuje celý rad výskumných úloh.

Hrad Strečno

Okolie

Strečniansky prielom znamenal od nepamäti dobrodružstvo ale tiež nezvyčajné zážitky prvých cestovateľov - pltníkov na najdlhšej a najznámejšej slovenskej pltníckej rieke Váh. Príroda si svoju nádheru a čaro zachovala a turisti sa opäť kochajú pri plavbe plťou a spolu s ňou obdivujú tiež ľudský um, históriu a tradície.

Strečno tvorí neodmysliteľnú súčasť krajinnej scenérie Malej Fatry a z hradnej skaly a z chodníka nad hradom je krásny výhľad na Strečniansky priesmyk, Domašínsky meander a na veľkú časť Žilinskej kotliny.

Hrad Strečno

Informácie
 

Cenník

Dospelí: 3,00 € Študenti: 2,00 €
Deti [6-18]: 2,00 € Podujatia: 4,00 - 2,60 €

 

  • Otvorené denne Apríl - September: 9 - 18. hod., posledný vstup o 17:15 hod..
  • Október - Marec, Sobota - Nedeľa: 11 - 16. hod., posledný vstup o 15:15 hod..
  • December - Február zatvorené.


Zdroj: www.pmza.sk 

Hrad Strečno

Strečno - Žilina
LAT: 49.1749000 = 49° 10' 29.64"
LON: 18.8611100 = 18° 51' 39.996"

Kontakt

Skype: Go2Slovakia.eu
E-mail mail@go2slovakia.eu
 *
 *

Zaujímavosti v okolí

Menu