• Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia

Go2Slovakia   

Slovensko - Hrady a zámky Zobraziť všetky

Kaštieľ Dolná Krupá

Jedno z mála špecializovaných múzeí na Slovensku a v Európe zamerané na komplexnú archívnu dokumentáciu dejín hudby a hudobných nástrojov. Múzeum má sídlo v Kaštieli v Dolnej Krupej, ktorého história sa viaže k rodu Brunsvikovcov. Traduje sa, že kaštieľ navštívil aj Ludwig van Beethoven, ktorý tu údajne skomponoval Sonátu mesačného svitu. Romantika, voňavé ruže, zelený park, slávny Beethoven či zaujímavý príbeh ružovej grófky - to všetko môžu návštevníci zažiť v kaštieli v Dolnej Krupej.
Kaštieľ Dolná Krupá
Kaštieľ Dolná Krupá
Slovensko, Trnavský kraj
Mesto: Dolná Krupá
Rezervácie
mail@go2slovakia.eu
Skype: go2slovakia.eu

Kaštieľ Dolná Krupá​

Dolnú Krupú preslávila svojím rozáriom začiatkom 20. storočia Mária Henrieta Choteková, posledná grófka, ktorá zostala v obci. Miestni ju prezývali „dušenka“, tak totiž nazývala spoluobyvateľov, keď sa prechádzala po dedine oblečená v slovenskom kroji. Pri kaštieli vybudovala najväčšie rozárium na Slovensku a v strednej Európe.

Výsledkami jej pestovateľského úsilia sa síce nemôžeme prezentovať, ale Slovenské národné múzeum sa snaží o návrat k slávnej tradícii. V súčasnosti prebieha nová výsadba historických ruží, ktoré sa pestovali na prelome 19. a 20. storočia a kvitnú len raz do roka. Každoročne sa v júni uskutoční 2-dňové podujatie Slávnosť ruží, kedy kaštieľ ožíva mnohými aktivitami a rozvoniava vystavenými ružami, ktorými sa pýšia pestovatelia z celého Slovenska.

Kaštieľ navštívili mnohé zaujímavé osobnosti. Návštevníci Hudobného múzea môžu nasledovať kroky rakúskeho maliara Oskara Kokoschku, francúzskeho spisovateľa Romaina Rollanda, zo slovenských osobností 20. storočia okrem Eugena Suchoňa, Jána Cikkera či Andreja Plávku väčšiny hudobných tvorcov, ba i mnohých literátov, výtvarníkov.

Z Dolnej Krupej sa roku 1908 vysťahovala do USA rodina Dopyerovcov - vynálezcov akustickej rezofonickej gitary (dobro) považovanej za americký národný hudobný nástroj.

Kaštieľ Dolná Krupá
 

Zaujímavosti

Pamätník Ludwiga van Beethovena

Pri kaštieli sa ozývajú tóny nádhernej hudby. Svoj pamätník so stálou expozíciou tu má totiž autor európskej hymny - Ludwig van Beethoven. Vedľa kaštieľa sa nachádza barokový domček záhradníka, tzv. Beethovenov pavilón s expozíciou Hudobného múzea zachytávajúcou život a dielo Ludwiga van Beethovena. Podľa ústnej tradície rodiny rodu Brunsvik - Chotek bola Dolná Krupá miestom, kde tento hudobný skladateľ skomponoval svoje najznámejšie klavírne dielo - Sonátu mesačného svitu.

Kaštieľ Dolná Krupá

História

Kaštieľ patrí medzi najkrajšie príklady vidieckej klasicistickej architektúry na Slovensku. Výstavba a história klasicistického kaštieľa je spojená s rodinami Brunsvikovcov a Chotekovcov. Pôvodne zemiansky rod sa na území dnešného Slovenska doložiteľne nachádzal v Hlohovci v 16.st. Sobášom s Máriou Teréziou Vitálisovou sa Michal II. Brunsvik (1671–1719) stal majiteľom krupského panstva. Jeho syn Anton (ktorý vyštudoval právo na trnavskej univerzite) nechal v rokoch 1749–1756 na mieste staršieho objektu postaviť kaštieľ v barokovom slohu podľa projektov cisárskeho dvorného staviteľa Johanna Baptistu Martinelliho st. Antona I. Brunsvika povýšila panovníčka Mária Terézia do grófskeho stavu roku 1775 s právom nosiť predikát de Korompa (z Krupej).

Už vo svojej dobe sa vďaka Brunsvikovcom stala Dolná Krupá miestom, ktoré sa nielen v rámci monarchie, ale i za jej hranicami preslávilo umeleckými zbierkami (najmä obrazáreň), bohatou knižnicou, zbierkami minerálov, ale aj prírodnými krásami parku. V samostatnej divadelnej budove (jestvovala do r. 1937) uvádzali predstavenia aj za aktívnej účasti panstva, manželka grófa Jozefa, Mária Anna, rod. Majtényi sa uchádzala o uvedenie melodrámy, pre ktorú mal skomponovať hudbu L. v. Beethoven. Podľa ústnej tradície rodiny bola Dolná Krupá miestom, kde tento hudobný skladateľ skomponoval svoje najznámejšie klavírne dielo – Sonátu mesačného svitu.

Príslušníci nástupníckeho rodu Chotek sa neskôr zaslúžili o rozkvet poľnohospodárstva a chovateľstva, panstvo preslávila hlavne na prelome 19. a 20. storočia Mária Henrieta Choteková (1863–1946), dodnes známa ako „ružová grófka“, so svojím rozáriom s viac než 6 000 koreňmi ruží a neskôr kompletnou zbierkou severokrajných ruží (pozostalosť Rudolfa Geschwinda).

Múzeum

Kaštieľ v sebe ukrýva vyše 120 000 zbierkových predmetov - archívnych dokumentov, notových zápisov, rukopisov, rôznych zvukových nosičov a pod. Uschováva pamiatky hudobnej povahy z rôznych historických období, od 14. storočia až po súčasnosť.

Dôležitou súčasťou fondu je zbierka hudobných nástrojov, ktorá sa svojím rozsahom (takmer 3 000 predmetov) i obsahom radí k významným zbierkam v rámci Európy. V interiéri kaštieľa nájdu návštevníci aj výstavy o slovenských skladateľoch 20. storočia, ako aj prezentáciu tradičného slovenského nástroja – fujary.

Kaštieľ Dolná Krupá

Okolie

Prostredie okolia kaštieľa je skutočne malebné. Pri kaštieli sa nachádza rozsiahly 17-hektárový park, v ktorom rastie aj unikátny 150-ročný sekvojovec mamutí vysoký vyše 45 metrov. V súčasnosti sa obnovilo Veľké jazero s Lujziným ostrovom, pomenovaným na pamiatku predčasne zosnulej dcéry grófa Jozefa Brunsvika, návštevníci sa môžu oboznámiť aj s umelou jaskyňou Grotta

Z architektonických prvkov sa zachoval obelisk, ktorý nechala postaviť na manželovu pamiatku vdova Mária Anna Brunsviková, rod. Majtényi a socha Matky s dieťaťom, vyjadrujúca jej úctu k Stvoriteľovi. Z druhej polovice 19. storočia pochádza vzácny, dnes chránený strom sekvojovec mamutí (obvod kmeňa viac než 4 m, výška 45 m), ktorý sa v súťaži „strom roka“ vyhlásenej v roku 2008 umiestnil na druhom mieste.

Kaštieľ Dolná Krupá
 

Informácie


Cenník

Dospelí: 1,00 € Deti [6 - 18]: 0,50 €Zdroj: www.snm.sk 

Kaštieľ Dolná Krupá

Dolná Krupá - Trnava
LAT: 48.4840660 = 48° 29' 2.6376"
LON: 17.5461850 = 17° 32' 46.266"

Kontakt

Skype: Go2Slovakia.eu
E-mail mail@go2slovakia.eu
 *
 *

Ubytovanie v okolí

Zaujímavosti v okolí

Menu