• Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia

Go2Slovakia   

Slovensko - Hrady a zámky Zobraziť všetky

Kaštieľ Markušovce

Kaštieľ Markušovce vybudovali v polovici 17. storočia a pôvodne mal pevnostný charakter, je jednou z najreprezentatívnejších stavieb južného Spiša na východnom Slovensku. Pôvodnú podobu renesančnej pevnosti s kruhovými vežami na nárožiach zmenila v roku 1773 veľká prestavba v rokokovom slohu. Po pamiatkovej obnove je v kaštieli expozícia historického nábytku doplnená zbierkami a v letohrádku je inštalovaná expozícia klávesových hudobných nástrojov.
Kaštieľ Markušovce
Kaštieľ Markušovce
Slovensko, Košický kraj
Mesto: Markušovce
Rezervácie
mail@go2slovakia.eu
Skype: go2slovakia.eu

Markušovský kaštieľ

Výstavba Markušovského kaštieľa spadá do roku 1643 a viaže sa k menu František Mariássy, ktorý ho dal postaviť v renesančnom slohu. Rokoková prestavba je z rokov 1770 - 1775, kedy sa stal majiteľom Wolfgang Farkaš Máriássy.

V 50. rokoch 20. storočia bol kaštieľ upravený pre účely múzea. Po rozsiahlej rekonštrukcii v rokoch 1983 - 1994 sa v ňom sprístupnila pre verejnosť Expozícia historického nábytku. Jej ťažiskom je nábytkový fond múzea, pochádzajúci z kaštieľa v Hodkovciach /patril rodine Csáky/ a markušovského kaštieľa. Cieľom expozície je poukázať na vývoj a typové zastúpenie nábytkového umenia a interiérových doplnkov, chronologicky usporiadaných od 17. storočia až po začiatok 20. storočia. Staršie obdobie, ktoré predstavujú sólo kusy z obdobia klasicizmu, empíru a biedermeieru, je vyinštalované na poschodí.

Kaštieľ Markušovce


Mladšie obdobie, ktoré predstavujú historizmy /pseudoštýly/ je zastúpené na prízemí. Svoje miesto má tu aj secesia. Historický nábytok je doplnený ukážkami umeleckej histórie, remesiel, predmetov úžitkového umenia. Zaujímavé sú zbierky skla, porcelánu, ukážky dobového odievania, súbor zrkadiel, hodín, historických zbraní, ako aj ucelené zostavy - Csákyovská zasadacia sieň z roku 1884 s rodokmeňom, poľovnícky salónik z roku 1875 a pod.

Kaštieľ Markušovce


Osobitnou kapitolou je obrazový fond inštalovaný ako doplnkový materiál formou exponátov alebo cyklov. Sú tu zastúpené diela významných maliarov ako J. Rombauer, J. Czauczik, J.J.Stunder a ich portrétna tvorba. Zaujímavé sú cykly tzv. Alegórie zmyslov z 18. storočia, cyklus obrazov s poľovníckou tematikou z 18. storočia a ďalšie.
 

Zaujímavosti

Letohrádok Dardanely

Jednoposchodovú budovu letohrádku Dardanely dal postaviť Wolfgang Farkaš Mariássy v poslednej tretine 18. storočia zo spoločenských a reprezentačných dôvodov, ku ktorým prispela aj ohlásená návšteva cisárskeho dvora Jozefa II., ktorá sa napokon neuskutočnila. Letohrádok je významnou pamiatkou rokokovej architektúry, hoci pôvodne bola postavená len jeho stredná časť. Pri rozsiahlej rekonštrukcii v 80. rokoch 20. storočia bola obnovená stredná časť vrátane reštaurovania fresiek a pristavené bočné krídlá.

Kaštieľ Markušovce

Kaštieľ Markušovce


Od roku 1983 je v ňom verejnosti prístupná Expozícia klávesových hudobných nástrojov, zameraná na domácich výrobcov, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. Dolné priestory slúžia ako výstavné pre malé organy - pozitívy , získané z okolitých katolíckych a evanjelických kostolov. Najpôvodnejší z nich je pozitív z roku 1767.

Dominantným priestorom je spoločenská sála na poschodí, v ktorej vynikajú freskové maľby s výjavmi gréckej mytológie. Poschodie je venované strunovým, klávesovým nástrojom (klavíry, klavichordy, stolové klavíry) prevažne z 19. storočia, kedy bola ich výroba najrozšírenejšia. Je zaujímavé, že okrem veľkých centier na Slovensku, bola ich výroba sústredená práve v malých spišských mestečkách - Levoča, Kežmarok, Vrbov a pod.

Kaštieľ Markušovce


Verejnosti sú známe predovšetkým koncerty vážnej hudby (klavírne , organové, spevácke recitály, či iné komorné koncerty). Zvlášť obľúbenými sa stali tradičné Vianočné koncerty. V poslednom období sa zvýšil záujem aj o koncerty počas letných mesiacov.

Klavír z roku 1846

Najcennejším exponátom v letohrádku Dardanely je klavír vyrobený z jaseňového dreva s bohato zdobeným čelom. Klavír bol vyrobený špeciálne na objednávku grófa Máriássyho. Vyrobil ho Karol Schmidt v roku 1846 v Bratislave. Ide o jeden z najkrajších a najviac zdobených klavírov od tohto významného európskeho výrobcu klavírov, ktorý sa zachoval vo veľmi dobrom stave. Jeho čelo je zdobené slonovinou, perleťou a striebrom. Gróf za klavír zaplatil až dvojnásobok ceny bežného klavíra z obdobia 19. storočia. Klavír je aj v súčasnosti plne funkčný a príležitostne sa na ňom konajú koncerty.

Kaštieľ Markušovce


Hodiny z korytnačích pancierov

Empírové hodiny zo začiatku 19. storočia sú inštalované v najväčšej miestnosti kaštieľa. Po reštaurovaní sú plne funkčné. Vyrobené sú z niekoľkých kusov korytnačích pancierov a dozdobené sú mosadzným kovaním. Hodiny sú súčasťou zbierky rokokových a empírových hodín, ktorá vhodne dopĺňa expozíciu historického nábytku.

Intarzovaný barokový stolík

Krásny barokový stolík z 18. storočia je zaujímavý hlavne stolovou doskou, ktorú tvorí mozaika zložená zo 75 000 maličkých kúskov dreva. Pri jeho výrobe bolo použitých sedem druhov dreva. Legenda o stolíku tvrdí, že ho vyrobil väzeň z Levoče a podľa rovnakej legendy mu jeho výroba trvala celých 30 rokov.

Kaštieľ Markušovce

História

Prvé zmienky o obci Markušovce pochádzajú zo začiatku 12. storočia, kedy sa dedina spomína ako hraničná osada a strážna obec. Markušovce boli v trvalej majetkovej držbe jednej z najznámejších východoslovenských feudálnych rodín - Máriássyovcov a patrili jej až do zrušenia poddanstva.

Pôvodne boli strážnou, neskoršie sídelnou obcou Máriássyovcov. V 13. storočí tu vznikol hrad, ktorý v roku 1527 Levočania zrúcali. V 16. storočí hrad znova postavili. Vyhorel v roku 1773. Markušovce v roku 1787 mali 65 domov a 408 obyvateľov, v roku 1828 mali 70 domov a 517 obyvateľov. V 19. storočí časť Máriássyovských majetkov kúpili Wielandovci.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, prácou v lese a v baniach. Arciknieža Albrecht tu založili pražiareň železnej rudy. V rokoch 1880 - 1890 nastalo veľké vysťahovalectvo, obec opúšťali aj baníci. V roku 1892 vznikol tu závod Drevársky a banský priemysel. Za I. ČSR pracovali obyvatelia v miestnej tehelní, úpravní rúd, v poľnohospodárstve a baníctve. Baníci sa niekoľkokrát domáhali zlepšenia svojho sociálneho postavenia štrajkom.

Kaštieľ Markušovce

Múzeum

Kaštieľ v Markušovciach je vysunutou expozíciou Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, ktoré bolo zriadené v roku 1951 ako múzejná inštitúcia vlastivedného charakteru. Zložitým vývojom sa v nasledujúcich desaťročiach vyprofilovalo na najväčšie a najkomplexnejšie múzeum na Spišii so špecializáciou na prírodovedný výskum a baníctvo na Spiši, dejiny výroby klávesových hudobných nástrojov a výroby nábytku na Slovensku.

Vo svojom zbierkovom fonde má zastúpené odbory: históriu, národopis, dejiny umenia, dejiny hudby, dejiny techniky, numizmatiku, baníctvo, mineralógiu, petrografiu, paleontológiu, botaniku, zoológiu - spolu viac ako 125 tisíc kusov zbierkových predmetov.

Kaštieľ Markušovce

Okolie

Okolie kaštieľa je upravené na francúzsky park s tromi stupňovitými terasami. Na poslednej z nich stojí letohrádok Dardanely.

Spiš je neobvykle bohatou klenotnicou umelecko-historických pamiatok. Hodnota a bohatstvo pamiatok sa navonok odráža v tom, že na Spiši sa nachádzajú pamiatky zapísané do Zoznamu svetových pamiatok UNESCO (Spišský hrad, Spišská Kapitula, Spišské Podhradie, Žehra, Dobšinská ľadová jaskyňa), že sú tu pamiatky evidované ako národné kultúrne pamiatky: Dielo Majstra Pavla z Levoče a chrám sv. Jakuba v Levoči, Spišský hrad, kežmarské evanjelické lýceum a artikulárny kostol, múzeum v Krompachoch, kostolík v Žehre.

Levoča
Levoča


Takmer polovica z mestských pamiatkových rezervácií Slovenska je na Spiši: Levoča, Kežmarok, Spišská Kapitula, Spišská Sobota. O množstve iných pamiatok najmä gotickej a renesančnej architektúry, sochárstva, nástenného i tabuľového maliarstva, ale aj zlatníctva a ostatného umeleckého remesla ani nehovoriac.

Informácie
 

Cenník

Dospelí: 3,00 € Študenti: 1,50 €
Deti [6-15]: 1,50 € Deti [3-6]: 0,70 €


Zdroj: www.kastielmarkusovce.eu

Kaštieľ Markušovce

Markušovce - Spišská Nová Ves
LAT: 48.9154210 = 48° 54' 55.5156"
LON: 20.6247710 = 20° 37' 29.1756"

Kontakt

Skype: Go2Slovakia.eu
E-mail mail@go2slovakia.eu
 *
 *

Ubytovanie v okolí

Zaujímavosti v okolí

Menu