• Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia

Go2Slovakia   

Slovensko - Hrady a zámky Zobraziť všetky

Kežmarský hrad

Kežmarský hradný komplex mestského typu je dominantou podtatranského mesta Kežmarok a jediným úplne zachovaným hradom na Spiši. Kežmarský hrad sa zapísal do dejín tatranskej turistiky ako východisko prvého známeho turistického výletu do Vysokých Tatier. Hradná pani Beata Laská sa v roku 1565 vydala v spoločnosti niekoľkých mešťanov z Kežmarku na výlet do neďalekých Snežných hôr, dnes nazývaných Vysoké Tatry.
Kežmarský hrad
Kežmarský hrad
Slovensko, Prešovský kraj
Mesto: Kežmarok
Rezervácie
mail@go2slovakia.eu
Skype: go2slovakia.eu

Kežmarský hrad

Expozícia archeológie

Dokumentuje začiatky osídlenia kežmarského okolia i vzniku samotného mesta. V prvej časti expozície sa nachádzajú predmety od najstaršej doby kamennej po obdobie sťahovania národov, ktoré sa našli v jednotlivých osadách, z ktorých neskoršie vzniklo mesto Kežmarok. V druhej miestnosti je znázornený archeologický výskum z nádvoria Kežmarského hradu.

Radničná miestnosť

V miestnosti sa nachádza časť pôvodného zariadenia kežmarskej radnice. Z nábytkového zariadenia sa zachovalo pomerne málo, zaujme prístroj na pečatenie listín z roku 1802,volebná urna, prísažný kríž z roku 1713,richtárske kreslo. Kežmarok získal mestské práva v roku 1269 od uhorského panovníka Bela IV.- mohol si voliť richtára, v roku 1463 mu bolo udelené právo používať erb, taktiež právo meča v roku 1438.

Kežmarský hrad


Cechy a remeslá

Kežmarok bol v stredoveku i novoveku jedným z centier remeselnej výroby a obchodu na území Slovenska. V meste existujú doklady o práci 42 samostatných cechov. Najstarší cech mali v Kežmarku zámočníci - spomína sa už v roku 1443 ,ďalej napr. cech rybárov, mäsiarov, pekárov, kováčov.... Expozícia prezentuje výrobky a pracovné nástroje jednotlivých cechov. K zaujímavým exponátom patrí drevený bicykel z roku 1888, zariadenie na výrobu sviečok, kováčske mechy.

Expozícia rodiny Thököly

Rodina Thököly bola najznámejším a najdlhšie pôsobiacim hradným panstvom - štyri generácie - Šebastián, Štefan I., Štefan II. a Imrich žili na kežmarskom hrade v rokoch 1579 – 1684. Táto rodina sa zaslúžila o prestavbu pôvodne gotického hradu na prepychové renesančné sídlo. Najznámejším členom rodiny bol Imrich Thököly, ktorý sa stal veliteľom povstania uhorskej šľachty proti cisárskemu habsburskému rodu. Spojenci Turci dokonca Imricha vyhlásili za uhorského kráľa. Rodine Thököly sú venované dve miestnosti spojené gotickým portálom. V jednej z miestnosti sa zachovali zvyšky starých malieb a mravoučných textov z roku 1639.

Kežmarský hrad


Hradná kaplnka

Je najmladšou časťou kežmarského hradu. V roku 1657 ju dal prestavať Štefan Thököly II. pre svoju mladú chorľavejúcu manželku Máriu Gyulaffy. Vydala sa ako 14 ročná, umrela 22 ročná, zanechajúc 6 detí. V kaplnke, ktorá je v rannobarokovom štýle, sa zachovala krásna štuková a fresková výzdoba.

Kežmarský hrad
 

Zaujímavosti

Expozícia zbraní

Zbrane a časti výstroja stredovekých bojovníkov sú umiestnené na prvom a druhom poschodí východnej hradnej veže. Samotná veža je staršia ako hrad - bola totiž súčasťou mestského opevnenia, ku ktorému bol hrad v polovici 15. stor. pristavaný. Na prvom poschodí sa nachádzajú rôzne strelné zbrane zo 16. - 17. stor., železné hákovnice, kuše a prachovnice na pušný prach. Druhé poschodie veže je vyhradené chladným zbraniam (šable, meče, palcáty, halapartne) a rôznym častiam brnenia z 15. – 17. stor..

Expozícia historických vozidiel

V novootvorenej expozícii historických vozidiel a hasičskej techniky môžete vidieť unikátne autá a motorky, zapožičané od členov Veteran Car klubu z Popradu a zo zbierky Múzea v Kežmarku. V expozícii sa nachádzajú napríklad Praga Alpha Phaeton, v ktorej Tomáš Baťa cestoval po okolí mesta Poprad, keď hľadal miesto pre svoju novú továteň, vybudovanú vo Svite. Unikátne hasičské auto Škoda 154 (1929), jediné svojho druhu v Európe, Škoda Popular (1937 - 1938) a mnohé iné.

Kežmarský hrad


Vyhliadková veža

Vyhliadková veža - hladomorňa pripomína nešťastný osud hradnej panej Beaty Laskej. Jej manžel Albert Lasky sa s ňou oženil len kvôli jej majetku, aj keď bola od neho o 20 rokov staršia. V lete roku 1565 sa vybrala v sprievode kežmarských mešťanov do Tatier. Jej výlet bol prvým známym výletom v histórii Tatier. Hneď po návrate domov ju manžel vyhlásil za nemravnicu a uväznil ju vo veži, kde ostala 6 rokov. Za ten čas Albert Lasky premrhal jej majetok. Beatu našiel až nový majiteľ hradu Ján Rueber.

História

Prvá písomná zmienka o hrade ňom je z roku 1463. Staviteľmi a prvými majiteľmi hradu boli bratia Imrich a Štefan Zápoľský. V roku 1528 ich vystriedala rodina Lasky, v roku 1571 Ján Rueber a v rokoch 1579 – 1684 ho vlastnili štyri generácie rodiny Thököly. Posledným majiteľom hradu bol Ferdinand Rueber a v roku 1702 ho odkúpilo mesto Kežmarok.

Hrad Kežmarok patrí k typu, tzv. mestských hradov, bol postavený priamo na území mesta preto, aby ho chránil pred nepriateľmi. V skutočnosti však hrad mesto nebránil, ale proti nemu bojoval. Kežmarčania sa nechceli vzdať práv slobodného kráľovského mesta a byť obyčajným poddanským mestečkom, kým majitelia hradu zase chceli mať z mesta čo najväčší osoh.

Kežmarský hrad


​Thökölyovci boli najznámejším a najdlhšie pôsobiacim hradným panstvom - štyri generácie rodiny Šebastián, Štefan I., Štefan II. a Imrich žili na hrade v rokoch 1579-1684. Táto rodina sa zaslúžila o prestavbu pôvodne gotického hradu na prepychové renesančné sídlo aj o výstavbu prepychovej budovy koniarní. Práve za panstva Thökölyovcov sa vzťah medzi hradom a mestom natoľko vyostril, že na dennom poriadku boli pouličné boje, prepady i zákerné vraždy. Napokon r. 1702 si hrad zakúpili obyvatelia Kežmarku. Mesto začalo hrad využívať na rôzne podradné účely: sýpky, kasárne, dielne, špitál. V 18.storočí hrad niekoľkokrát vyhorel a neopravoval sa.

Kežmarský hrad

Múzeum

V 2.pol. 19. stor. sa objavili prvé snahy o opravu hradu a zriadenie múzea v ňom, no k uskutočneniu tejto myšlienky došlo až v 1. pol. 20. stor. Prvé expozície tu boli otvorené v roku 1931. Prehliadka areálu hradu je spojená s návštevou hradnej kaplnky a vyhliadkovej veže.

Kežmarský hrad

V súčasnosti sú v ňom sprístupnené historické expozície, dokumentujúce vývoj Kežmarku a okolia. Samostatné expozičné celky predstavujú praveké a stredoveké osídlenie Kežmarku, vývoj mesta v 13. až 19. storočí, Kežmarský strelecký spolok, Spolok spišských lekárov a lekárnikov, MUDr. Vojtecha Alexandra - zakladateľa röntgenológie v Uhorsku, dejiny Kežmarku v 19. a 20. storočí, historické portréty zo zbierok múzea, vzťah Kežmarčanov k Vysokým Tatrám, Rodina Thököly, Židovská komunita v Kežmarku.

Kežmarský hrad

Okolie

Expozícia meštianskej bytovej kultúry

V meštianskom dome na Hlavnom námestí 55 je prístupná expozícia meštianskej bytovej kultúry na Spiši. Táto ojedinelá expozícia na území Slovenska predstavuje umelecko - remeselné exponáty od 17. storočia, ale jej základ tvoria súčasti meštianskeho bytového interiéru 19. storočia. Vystavené sú zbierkové predmety dokumentujúce kultúru bývania významnejších meštianskych prípadne šľachtických vrstiev od polovice 17. storočia po koniec 19. storočia. Väčšina vystavených exponátov a zároveň aj najhodnotnejších tvoria predmety z pozostalosti po „poslednej kežmarskej grófke“ Hedvige Márii Szirmay - Badányi (1895-1973).

Kežmarský hrad


Medzi najhodnotnejšie exponáty môžeme zaradiť svadobné truhlice spišskej proveniencie z polovice 17. storočia, ďalej klasicistickú truhlicu zdobenú unikátnou maľbou exotickej flóry atď. Nábytok z poslednej tretiny 18. storočia reprezentujú sólové predmety ako aj súbory v rokokovom štýle (hracie stolíky, komodové sekretáre), v štýle Ľudovíta XVI.

Najbohatšie je zastúpené obdobie 19. storočia, s kompletným štýlovým repertoárom počínajúc ukážkami empíru, bohato zastúpeného biedermeieru, druhého rokoka, neorenesancie, neobaroka, eklekticizmu a rannej secesie.

Kežmarský hrad

Informácie
 

Cenník

Hrad Kežmarok Expozícia historických vozidiel
Dospelí:  3,00 € Dospelí:  2,00 €
Študenti: 1,50 € Študenti: 1,00 €
Deti [6-15]: 1,00 € Deti [6-15]: 1,00 €Zdroj: www.kezmarok.com

Kežmarský hrad

Kežmarok
LAT: 49.1392910 = 49° 8' 21.4476"
LON: 20.4332510 = 20° 25' 59.7036"

Kontakt

Skype: Go2Slovakia.eu
E-mail mail@go2slovakia.eu
 *
 *

Ubytovanie v okolí

Zaujímavosti v okolí

Menu