• Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia

Go2Slovakia   

Slovensko - Hrady a zámky Zobraziť všetky

Levický hrad

Levický hrad postavili v 13. stor. na skalnom sopečnom výbežku nad močariskami Hrona ako pevnosť strážiacu cestu k stredoslovenským baníckym mestám. V areáli Levického hradu v súčastnosti sídli múzeum. Tekovské múzeum v Leviciach zhromažďuje archeologické, historické, národopisné, vlastivedné a prírodovedné zbierky zo širokého okolia. Zbierkový fond tvorí viac ako 100 000 zbierkových predmetov.
Levický hrad
Levický hrad
Slovensko, Nitriansky kraj
Mesto: Levice
Rezervácie
mail@go2slovakia.eu
Skype: go2slovakia.eu

Levický hrad​

Najstaršou historickou architektonickou pamiatkou, ktorá je ozdobou mesta Levice, je kamenný hrad z konca 13. storočia. O tom, kedy ho presne postavili nehovoria žiadne archívne materiály. Vieme však, že pre jeho výstavbu vybrali strategicky dobre chránené miesto na konci výbežku Štiavnického pohoria. Z hradu bol výborný výhľad na široké okolie a močaristý terén okolo neho sťažoval prístup k nemu.

Zachovalá časť hradného areálu, Dobóvský kaštieľ a Kapitánska budova, slúžili majiteľom Levického hradu a panstva. V rokoch 1688 až 1867 ich vlastnili Esterházyovci. Od nich získali tento majetok viedenskí bankári, bratia Schoellerovci. Ich rodine patril Levický hrad a hradné panstvo až do konca II. svetovej vojny. Od roku 1958 tu sídli Tekovské múzeum v Leviciach, ktoré pre svoje potreby využíva Dobóovský kaštieľ a Kapitánsku budovu.

Levický hrad


V súčasnosti pôsobí ako regionálne vlastivedné múzeum. Bohatý zbierkový fond má vyše 100 000 kusov predmetov z oblasti prírodných vied, národopisu, histórie, archeológie, numizmatiky a výtvarného umenia. Múzeum sídli v areáli Levického hradu, kde má stále expozície, kde organizuje výstavy s rôznorodou tematikou a kultúrno-výchovné podujatia: Bábkové divadlo v múzeu, Týždeň v múzeu, Noc múzeí a galérií, Dni fotografie v Leviciach, Levické hradné slávnosti, Vianoce na hrade. Súčasťou múzea je koncertná sála, Galéria Jozefa Nécseyho a v priestoroch juhozápadnej bašty amfiteáter.
Múzeum má dve vysunuté expozície: Skalné obydlia Brhlovce a Vodný mlyn Bohunice.

Levický hrad


Zaujímavosti

Amfiteáter

Dlhodobo nevyužívaný priestor Juhozápadnej bašty v hradnom areáli bol v období september 2005 až máj 2006 upravený pre potreby Tekovského múzea. Slúži na organizovanie rôznorodých kultúrnych podujatí, ktoré svojím zameraním úzko súvisia s historickým charakterom hradného areálu.

Levický hrad


Levické hradné slávnosti

Vďaka iniciatíve mesta Levíc, MsKS v Leviciach a levického múzea došlo v roku 2001 k obnove levických hradných slávností, ktoré sa organizovali v období 1972 - 1980. Prebiehajú v hradnom areáli a hradnom parku a majú charakter celometských osláv s voľným vstupom pre obyvateľov a návštevníkov na rôzne podujatia - scénické stvárnenie rôznych tém z histórie mesta a hradu skupinami historického šermu, vystúpenia hudobných, tanečných a folklórnych skupín, divadlo, kolotoče, remeslá a samozrejme občerstvenie.

Levický hrad

História

Prvá písomná správa pochádza z roku 1274, je to list kráľa Ladislava IV. zemanovi Apovi z rodu Hontpázmáňovcov. Prvým známym majiteľom Levického hradu bol Matúš Čák Trenčiansky.

Pod silnejúci hrad sa začali sťahovať obyvatelia z okolitých dedín a tak v 14. storočí vznikla obec Nové a Veľké Levice, ktoré patrili k Levickému hradu. Jeho rastúci význam dokazuje aj to, že kráľ Ľudovít I. Veľký sem zvolával tzv. palatínske schôdze na riešenie rôznych problémov. V roku 1388 kráľ Žigmund Luxemburský daroval hrad s hradným panstvom Ladislavovi zo Šaroviec, ktorého syn Peter už používal meno Lévai - Levický.

Levický hrad


V 16. storočí sa Levický hrad stal dejiskom častých bojov proti Turkom. V roku 1543 sa hrad stal jedným z 15 protitureckých pevností. Turci sa ho pokúsili prvýkrát dobiť v roku 1544, ale tento útok bol odrazený. Vyhnali ich z mesta cez bránu (dnes oproti mlynu), neskôr pomenovanú podľa Melichera Balassu, ktorý v tom čase velil hradnej posádke. Silnejúce turecké nebezpečenstvo bolo dôvodom na renováciu hradu. V roku 1635 ho obnovili podľa talianskeho fortifikačného systému, priekopy naplnili vodou, vybudovali delové bašty a padací most. V 60 – tych rokoch 17. storočia turecké boje zosilneli a útoky Turkov neobišli ani Levický hrad a okolité obce.

Poslednou významnou kapitolou v histórii tejto dôležitej vojenskej pevnosti boli roky stavovského povstania Františka II. Rákocziho proti Habsburgovcom. V bitkách stavovského povstania striedavo víťazili raz cisárski labanci, inokedy kurucké vojsko. Pevnosť bola podpálená, pracháreň vyhodili do povetria, priekopy a hradnú studňu zasypali a tým hrad stratil význam vojenskej pevnosti. Nikdy viac ho potom neobnovili a jeho ruiny hovoria už len o dávnej minulosti.

Levický hrad

Levický hrad

Múzeum

Tekovské múzeum v Leviciach vzniklo zásluhou vrábeľského poštmajstra Jozefa Nécseyho, ktorý daroval mestu Levice v roku 1927 svoju rozsiahlu zbierku archeologických predmetov, obrazov, rodinného archívu a kníh, o ktorú prejavoval v tom čase eminentný záujem aj Krajinský úrad pre múzea a knižnice v Budapešti. V priebehu ďalších rokov sa zbierka mestského múzea postupne rozrastala o dary obyvateľov mesta a širokého okolia, škôl a rôznych inštitúcií.

Levický hrad


​Po vojne v roku 1946 prevzal vedenie múzea Pavol Huljak, učiteľ na dôchodku, ktorý za pomoci školskej mládeže vojnou poškodenú zbierku roztriedil a opäť nainštaloval pre širokú verejnosť. V roku 1954 sa múzeum sťahuje do prízemných priestorov bývalého františkánskeho kláštora a o štyri roky do pevnostnej tzv. Kapitánskej budovy v areáli hradu Levice, kde sídli doteraz.

Levický hrad
 

Okolie

Skalné obydlia BRHLOVCE

Vysunutá expozícia sa nachádza v usadlosti č. 142, v uličke „ Šurda “, v centre PRĽA. Pozostáva z murovaného domu z konca 19. storočia, murované domu z roku 1932 a priestorov vysekaných do skaly v dvoch podlažiach. Interiér je zariadený dobovým nábytkom a inventárom a dokumentuje zvláštnu formu bývania a ľudové staviteľstva od konca 19. storočia po 50. roky 20. storočia. V roku 1994 múzeum za záchranu, obnovu a využitie usadlosti č.142 ako prvé na Slovensku získalo medzi-národné ocenenie Europa Nostra.
Apríl - október Po - Ne: 9.00 - 16.00 hod., november - marec na požiadanie.

Levický hrad


Vodný mlyn BOHUNICE

Vysunutá expozícia - Mlynská usadlosť bývalého mlynára Pavla Turčana leží asi 1 km od horného konca obce Bohunice, pri potoku Sikenica, v peknom prostredí Štiavnických vrchov. Ide o vodný mlyn s kolesom na vrchný pohon a kompletným mlecím zariadením. V roku 1938 bola zavedená do mlyna elektrina. Obytná časť pozostáva z izby, kuchyne, komory a pivnice, je zariadená dobovým nábytkom a inventárom. Technickú časť tvorí mlynica s kompletným a funkčným mlynskými zariadením a kolesovňou.
Máj - Október Po - Ne 9.00 - 16.00 hod.

Informácie


Cenník

Dospelí: 1,00 € Deti [6 - 18]: 0,50 €

 

Zdroj: www.muzeumlevice.sk

Levický hrad

Levice
LAT: 48.2224430 = 48° 13' 20.7948"
LON: 18.6007710 = 18° 36' 2.7756"

Kontakt

Skype: Go2Slovakia.eu
E-mail mail@go2slovakia.eu
 *
 *

Ubytovanie v okolí

Zaujímavosti v okolí

Menu