• Go2Slovakia
 • Go2Slovakia
 • Go2Slovakia
 • Go2Slovakia
 • Go2Slovakia

Go2Slovakia   

Slovensko - Hrady a zámky Zobraziť všetky

Spišský hrad

Spišský hrad - pôvodne pohraničná pevnosť a kráľovský hrad je najrozsiahlejší hradný komplex v strednej Európe. Najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1120. Funkciu pohraničnej pevnosti na severnej hranici ranofeudálneho uhorského štátu zamenilo sídlo spišského župana, a stalo sa i hlavným centrom svetskej moci na Spiši. Hrad spolu s komplexom Spišskej kapituly sú zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO – World Heritage List.
Spišský hrad
Spišský hrad
Pamiatky UNESCO
Slovensko, Košický kraj
Mesto: Spišská Nová Ves
Rezervácie
mail@go2slovakia.eu
Skype: go2slovakia.eu

Spišský hrad

Spišský hrad je unikátny príklad stredovekého komitátneho kráľovského hradu. Nachádza sa na vápencovom (travertínovom) skalnom brale, vo vizuálnom prepojení na Dreveník a Sobotisko. Architektúru Spišského hradu je možné rozdeliť na tri charakteristické časti – tzv. horný hrad, stredné a dolné nádvorie. V prvej polovici 12. storočia tu už stál vyspelý fortifikačný komplex, ktorého ústredným objektom bola kruhová veža horného hradu.

Spišský hrad je výnimočný príklad vývoja hradnej architektúry nielen na Spiši, ale aj v európskom kontexte. Jeho plošne rozsiahla románska dispozícia z 13. storočia svedčí o obrannej a obytnej funkcii hradu s opevneným hradným jadrom (akropolou), románskym predhradím, refúgiom a dochovanými typologickými stavbami, ako sú obranné veže, obytný kráľovský palác, cisterna, vstupné brány (veže). Čitateľnosť týchto stavieb sa dochovala vo výraznej miere dodnes. Všetky ďalšie slohové prestavby ilustrujú architektonický vývoj hradu a premien jeho funkcií, spočiatku ako pohraničná pevnosť, kráľovské sídlo a neskôr ako šľachtickej rezidencie.

Spišsky hrad
 

V hradnom komplexe Spišského hradu sú v súčasnosti umiestnené muzeálne expozície Spišského múzea o dejinách hradu, stredovekých zbraniach a feudálnej justícii. Na hrade ožíva história v podobe historických hier, hudby, rytierskych súbojov. Kde je príležitosť vidieť urodzených pánov ako bojujú o ruku krásnej devy i prostý ľud so svojimi remeslami.

Každú prázdninovú sobotu (júl a august) nočné prehliadky Spišského hradu. V atmosfére blikajúcich faklí a hviezdneho neba sa vás zmocní romantický pocit historického miesta.

História

Hradisko pretínali dôležité obchodné cesty spájajúce juh Európy so severom a východ so západom. Hradný kopec tvoril oddávna prirodzené útočisko miestnych obyvateľov. Slovania sa začali objavovať na prelome 5. - 6. storočia. V období od 10. do polovice 13. storočia bolo naplnené bojmi za formovanie raného uhorského štátu. Priaznivý vývoj narušil v prvej polovici 13. storočia pustošivý tatársky vpád, ktorý vyvolal akútnu potrebu zabezpečenia krajiny pred vonkajším nepriateľom. Spišský hrad bol jedným z mála hradov, ktoré odolali ničivému mongolskému vpádu v roku 1241.

Po smrti kráľa Žigmunda Luxemburského v roku 1437, kráľovná Alžbeta Luxemburská povolala na ochranu záujmov svojho syna Ladislava bratrícke vojská Jána Jiskru z Brandýsa. Ten po ovládnutí okolitého územia sa zameral na dobytie hradu. Po prvom neúspešnom pokuse sa mu však po zrade hradného kapitána podarilo hrad ovládnuť.

Spišsky hrad

Druhá polovica 15. storočia, ktorá znamenala určité uvoľnenie v politickom živote a hospodársku prosperitu. Šlachta prestavovala hrady na pohodlnejšie bývanie. Nový majiteľ hradu Uhorský palatín Štefan Zápoľský, ktorý plánoval vytvoriť reprezentačné šľachtické sídlo začal s rekonštrukciou. Na hrade vybudoval palác, rytiersku sieň a kaplnku sv. Alžbety. Na hrade sa narodil i jeho syn Ján, ktorý sa neskôr stal uhorským kráľom. O hrad sa viedli spory i boje medzi šlachtou a v polovici 16 storočia pripadol šlachtickému rodu Turzovcom. Po vymretí rodu po meči, kráľovským dekrétom hrad bol pridelený rodu Csákyovcom, ktorý riadili posledné stavebné práce na hornom hrade.

V polovici 17 storočia zmenou spoločenských pomerov a znížením obranných potrieb hradu a rastúcich nákladov na údržbu sa majitelia odsťahovali do pohodlnejších kaštielov a hrad začal chátrať až v roku 1780 hradný komplex zničil ničivý požiar a majestátny Spišský hrad pustol až sa zmenil na ruinu a v diele skazy pokračoval čas a potreba lacného stavebného materiálu. V roku 1970 sa začala technicky náročná reštaurácia a konzervácia hradieb a palácov. V súčasnosti hradné múry a ruiny hradu ako nemý svedok rušných dejín Uhorska tvoria neoddeliteľnú dominatu Spiša.

Spišský hrad
 

Múzeum

Muzeálne expozície Spišského hradu o dejinách hradu:

 • Stredoveké zbrane
 • Feudálna justícia
 • Historické hry, hudba, rytierske súboje
 • Historické remeslá
 • Každú prázdninovú sobotu (júl a august) nočné prehliadky.
   

Spišský hrad
 

Okolie

Spiš je historickým územím na severe Slovenska a má všetky základné prírodné znaky, ktoré sú charakteristické pre typickú karpatskú krajinu. Zachovalosť Spišských pamiatkových objektov spolu s okolitými travertínovými poliami národnej prírodnej rezervácie Dreveník, vytvára ojedinelý celok. Okolím Spišského hradu vedie náučný chodník Sivá Brada - Dreveník. Na ôsmich zastávkach sa môžete oboznámiť s históriou tejto oblasti ako aj jej prírodnými zaujímavosťami.

V blízkosti hradu je mestečko Spišské Podhradie s typickými renesančno-barokovými meštianskymi domami, cirkevným mestečkom Spišská Kapitula - Slovenský Vatikán - s viacerými sakrálnymi pamiatkami a najmä impozantným dvojvežím katedrály sv. Martina a s gotickým kostolíkom Ducha svätého v Žehre zo 14. storočia s interiérom zdobeným freskami zo 14. a 15. storočia.

Spišský hrad

Dreveník je travertínová kopa tvaru stolovej hory, ktorá bola vytvorená z prameňov minerálnych vôd vyvierajúcich z tektonického lomu. Vznikla spojením viacerých vápencovo-travertínových kôp. Je najstarším útvarom svojho typu v okolí Spišského Podhradia a najväčšie travertínové územie na Slovensku. Medzi veľký počet skalných útvarov patrí roklina „Peklo“ alebo skalné mesto „Kamenný raj“. Na jeho svahoch sa nachádzajú 3 jaskyne.

Súčasťou Spišského súboru je aj historické mesto Levoča so zachovaným historickým centrom, kde dominuje historická radnica a goticko - renesančný kostol sv. Jakuba s unikátnym gotickým oltárom z dielne majstra Pavla z Levoče, ktorý je najvyšším na svete (18,6 m). Mesto je obohnané zachovalým vysokým obranným múrom. Mesto Levoča ako perla Spiša bolo zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO – World Heritage List.

Levoca

Informácie
 

Cenník

Dospelí: 5,00 € Nočná prehliadka: 6,00 €
Deti [3-15]: 3,00 € Nočná prehliadka: 3,50 €

 

 • Otvorené denne Máj - September: 9 - 19. hod., posledný vstup o 18:00 hod..
 • Nočná prehliadka: na objednávku a v soboty o 20.30 - Júl a  August.
 • December - Marec zatvorené.


Zdroj: www.snm.sk

Spišský hrad

Spišská Nová Ves
LAT: 48.9984650 = 48° 59' 54.474"
LON: 20.7704190 = 20° 46' 13.5084"

Kontakt

Skype: Go2Slovakia.eu
E-mail mail@go2slovakia.eu
 *
 *

Ubytovanie v okolí

Zaujímavosti v okolí

Menu