• Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia

Go2Slovakia   

Slovensko - Jaskyne Zobraziť všetky

Jaskyňa Domica

Zažite vzrušujúcu podzemnú plavbu v jaskyni! V tesnej blízkosti štátnej hranice s Maďarskom sa nachádza jaskyňa Domica, ktorá tvorí jednotný genetický celok s maďarskou jaskyňou Baradla. Okrem významných geomorfologických hodnôt pozornosť púta najmä vzácnymi archeologickými nálezmi, bohatým výskytom sintrových štítov a bubnov, ako aj početným druhovým zastúpením netopierov.
Národná prírodná pamiatka, Jaskyne svetového dedičstva, Slovenský kras
Jaskyňa Domica
Jaskyňa Domica
Pamiatky UNESCO
Slovensko, Košický kraj
Mesto: Kečovo
Rezervácie
mail@go2slovakia.eu
Skype: go2slovakia.eu

Jaskyňa Domica

Vytvorená je v druhohorných strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch silického príkrovu pozdĺž tektonických porúch koróznou a eróznou činnosťou podzemných tokov Styxu, Domického potoka a menších prítokov, ktoré odvádzajú najmä vody stekajúce z nekrasovej časti povodia jaskyne. Dominujú horizontálne oválne chodby so stropnými korytami. Chodby sú miestami zväčšené do dómov a siení. Chodba Styxu nadobúda charakter podzemného kaňonu s meandrami. Tri vývojové úrovne sú v relatívnom prenížení 8 až 12 m. Najnižšia úroveň je zanesená štrkom a hlinou.

Dĺžka: 5368m     Hĺbka: 12m

Domica je prepojená s jaskyňou Čertova diera – spolu dosahujú dĺžku 5358 m. Tvoria jednotný genetický celok s jaskyňou Baradla v Maďarskej republike v celkovej dĺžke asi 25 km, z ktorého necelá 1/4 je na území Slovenskej republiky. Z bohatej sintrovej výplne sú pre jaskyňu Domica typické najmä štíty a bubny, kaskádové jazierka - Rímske kúpele, Plitvické jazierka, cibuľovité stalaktity a pagodovité stalagmity. Teplota vzduchu v jaskyni je 10,2 až 11,4 °C, relatívna vlhkosť 95 až 98%.

Jaskyňa Domica
 

Prehliadková trasa

Krátky okruh má dĺžku 780 m, dlhý okruh (bez plavby) má dĺžku 1180m, okruh s plavbou má dĺžku 930 m, z toho plavba je 150 m. Prevýšenie je zanedbateľné, 3 - 7 m. Dĺžka trvania prehliadky krátkeho okruhu je asi 45 min, pri dlhom okruhu a okruhu s plavbou je to približne 60 min. Teplota v jaskyni je od 10,2 do 11,4°C.

Jaskyňa Domica spolu s maďarskou jaskyňou Baradla vytvárajú unikátny jaskynný komplex, ktorý sa nachádza na území dvoch štátov – Slovenskej a Maďarskej republiky. Na prehliadkovej trase, ktorej súčasťou v prípade okruhu s plavbou je aj atraktívna plavba po podzemnej riečke Styx, môžu návštevníci obdivovať nespočetné množstvo sintrových útvarov, z ktorých zrejme najviac vynikajú Rímske kúpele v Majkovom dóme.

Okrem toho je jaskyňa aj významným archeologickým náleziskom, pretože v nej žil praveký človek pred 5-6 tisíc rokmi v mladšej dobe kamennej - neolite. Pri vykopávkach boli nájdené rôzne kamenné a kostené predmety, ktorých časť môžete vidieť vo vstupnej hale.

Jaskyňa Domica

Prístup

Nachádza sa na juhozápadnom okraji Silickej planiny v Národnom parku Slovenský kras, v blízkosti štátnych hraníc s Maďarskou republikou. Vchod do Domice je na južnom úpätí rovnomenného kopca v nadmorskej výške 339 m.

Prístup k jaskyni

Jaskyňa sa nachádza asi 10 km juhovýchodne od Plešivca (obec medzi Rožňavou a Tornaľou), 2 km od štátnej hranice s Maďarskom. Parkovisko je bezprostredne pred vstupným areálom. Pri areáli sa nachádza náučný chodník, vnútri je nainštalovaná náučná expozícia.

Prístup autom k jaskyni
- Z Rožňavy cez Plešivec smer Domica – 25 km,
- Z Tornale cez Plešivec smer Domica – 25 km.

Jaskyňa Domica


Región

Slovenský kras

Pohorie Slovenský kras na slovensko-maďarskom pohraničí, obklopené Juhoslovenskou, Rožňavskou a Košickou kotlinou a Volovskými vrchmi, je najväčším krasovým územím Slovenskej republiky. Na ploche 36 100 ha je národným parkom s ochranným pásmom 34 900 ha.

Tvorí ho 7 planín: Koniarska planina, Plešivská planina, Silická planina, Horný vrch, Zádielska planina, Jasovská planina a Dolný vrch. Na západnom okraji sa k nemu pripája Jelšavský kras. Slovenský kras je budovaný najmä triasovými vápencami a dolomitmi, ktoré v južnej časti dosahujú hrúbku 400-500 m a sú rozdelené hlbokými kaňonmi riek Slaná a Štítnik, ako aj Zádielskeho a Hájskeho potoka. Planiny sú posiate množstvom závrtov, vyvieračiek, jaskýň a priepastí.

Užitočné informácie

  • Jaskyne sú zatvorené každý pondelok a 1.1. a 24. - 26.12. Pravidelný vstup sa uskutoční pri minimálnom počte 4 osôb.
  • Vstupy sa môžu z prevádzkových dôvodov uskutočniť na základe rozhodnutia správcu jaskyne aj medzi hodinami pravidelných vstupov.
  • Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom jaskyne aj medzi hodinami pravidelných vstupov. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne a treba zaplatiť poplatok.


​Cenník

Dospelí: 7,00 - 6,00 €  Seniori:  6,00 - 5,00 €
Deti [6-15]: 3,50 - 3,00 €  Študenti: 6,00 - 5,00 €

 

Zdroj: www.ssj.sk

Jaskyňa Domica

Kečovo - Rožňava
LAT: 48.4775340 = 48° 28' 39.1224"
LON: 20.4699920 = 20° 28' 11.9712"

Kontakt

Skype: Go2Slovakia.eu
E-mail mail@go2slovakia.eu
 *
 *

Zaujímavosti v okolí

Menu