• Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia
  • Go2Slovakia

Go2Slovakia   

Slovensko - Zaujímavé miesta Zobraziť všetky

Expozícia Jánošík a Terchová

Na pomedzí Národného parku Malá Fatra je ojedinelá expozícia venovaná obci Terchová a Jurajovi Jánošíkovi, legendárnemu zbojníckemu kapitánovi. Obec bohatá na ľudové tradície, výnimočný hudobný folklór, zachované prvky tradičnej ľudovej architektúry a malebnú prírodu - aj takto možno charakterizovať rázovitú obec Terchová, rodisko legendárneho ľudového hrdinu Juraja Jánošíka.
Expozícia Jánošík a Terchová
Expozícia Jánošík a Terchová
Slovensko, Žilinský kraj
Mesto: Terchová
Rezervácie
mail@go2slovakia.eu
Skype: go2slovakia.eu

Expozícia Jánošík a Terchová

Už pri vstupe do expozície návštevník nadobúda pocit, že vkročil do jednej z tradičných terchovských izieb, pre ktoré bolo typické jednoduché zariadenie. V žiadnej z nich nesmel chýbať tzv. svätý kút, umiestnený v rohu izby. Tu bol aj stôl s lavicami a na stene boli zavesené obrázky svätých. Dominantou izby bola murovaná pec s komínom - kochom, ktorý ústil na povalu a dym sa voľne rozptyľoval po priestore. Expozícia pokračuje časťou, ktorá opisuje históriu obce doloženú dobovými dokumentmi a fotografiami.

Expozícia Jánošík a Terchová

Expozícia Jánošík a Terchová

Hlavná časť expozície návštevníkov oboznámi so základnými historickými faktami zo života Juraja Jánošíka, no predstaví ho aj ako ľudového hrdinu opradeného mnohými legendami. Odraz jánošíkovskej tematiky v mnohých oblastiach ľudovej kultúry, najvýraznejšie v ľudovom výtvarnom umení, prezentujú početné drevené plastiky, maľovaná keramika, sklomaľby, medené reliéfy a kresby. Prostredníctvom zaujímavých fotografií a textov ho expozícia približuje ako filmovú a literárnu postavu. Výnimočnosť, nadprirodzené vlastnosti, či nesmrteľnosť mu pripisoval ľudový folklór.

Expozícia Jánošík a Terchová

Dôležitú súčasť v živote obyvateľov Terchovej tvorili výročné zvyky, ktoré dokumentujú zvykoslovné predmety akými sú betlehemy a atribúty vianočného i fašiangového obdobia, ktoré dodnes tvoria neoddeliteľnú súčasť kalendárnych obyčajov. Domácu textilnú výrobu prezentujú ukážky textílii a ľudového odevu, exponáty akými sú drevený kolovrátok, trepačka ľanu, krample, česadlo, praslica a ďalšie, ktoré zároveň návštevníka zoznamujú so spôsobom spracovania základných textilných surovín. Osobitnú pozornosť si zasluhujú mohutné krosná. O pastierstve a salašníctve veľa prezrádzajú predmety používané pri spracovaní, či uchovávaní mlieka a syra a tie, ktoré boli dôležitou súčasťou každého salaša. Spomedzi nich dekoratívnou výzdobou vynikajú predovšetkým črpáky a drevené formy na syr. 

Expozícia Jánošík a Terchová

Expozícia Jánošík a Terchová
 

Zdroj: www.pmza.sk, www. vratna.sk

Zaujímavosti

Prvé písomné správy o Terchovej pochádzajú zo 16. storočia a jej vznik súvisel s valaskou kolonizáciou. V období vzniku patrila obec aj celé okolie k panstvu Hradu Strečno. Pomerne veľkou obcou sa stala až v druhej polovici 17. storočia a začiatkom 18. storočia. Toto obdobie bolo aj etapou vnútorných nepokojov v krajine, súvisiacich s útekom obyvateľstva do lesov severozápadného Slovenska, aby sa vyhli poddanským povinnostiam. Z týchto utečencov sa tvorili väčšie či menšie zbojnícke družiny, pričom najznámejšou z nich sa stala družina terchovského rodáka Juraja Jánošíka.

Juraj Jánošík sa narodil v osade u Jánošov pod vrchom Pupov. Varínska matrika prezrádza, že bol pokrstený 25.1.1688. Počas svojho života slúžil ako cisársky vojak v posádke na Bytčianskom zámku. Ako strážca väzenia sa tu stretol s Tomášom Uhorčíkom, s ktorého zbojníckou družinou sa sprisahal na jeseň v roku 1711. Po necelých dvoch rokoch zbojníčenia bol dolapený v Klenovci u Uhorčíka a postavený pred súd v Liptovskom Mikuláši. Jeden z najkrutejších rozsudkov, zavesenie na ľavý bok, bol nad ním vynesený 17. marca 1713.

Múzeum Janošík a Terchová

Okolie

Obec Terchová leží na rozhraní pohorí Malej Fatry a Kysuckej vrchoviny v nadmorskej výške 510 až 540 metrov, 30 km severo-východne od krajského centra - mesta Žiliny. Prírodnú scenériu Národného parku Malá Fatra dotvára dominanta Veľký a Malý Rozsutec spolu s Vrátnou dolinou - Lyžiarske stredisko Vrátna FREE TIME ZONE. Terchová je obcou s rozptýleným osídlením, ktoré prechádza z doliny vrátňanskej, struháreňskej a bielopotockej vysoko do kopcov, kde sa jednotlivé osady nachádzajú aj niekoľko kilometrov od jej centra.

Trechová


Lyžiarske stredisko VrátnaSKI Vrátna

Informácie

Cenník

Dospelí: 2,00 € Študenti: 1,30 €
Deti [0 - 6]: vstup zdarma Deti [6 - 18]: 1,30 €

 

Expozícia Jánošík a Terchová

Terchová - Žilina
LAT: 49.2571480 = 49° 15' 25.7328"
LON: 19.0310880 = 19° 1' 51.9168"

Kontakt

Skype: Go2Slovakia.eu
E-mail mail@go2slovakia.eu
 *
 *

Ubytovanie v okolí

Zaujímavosti v okolí

Menu